Dodatki do importu i eksportu

Rozszerzenie na więcej formatów

Czym są formaty importu i eksportu?

Dodanie formatów do potoku importu i eksportu pozwala na generowanie plików, które inne programy mogą łatwiej wykorzystać, lub na łatwiejsze wykorzystanie plików bezpośrednio z innych programów.

Alibre Design Expert dostarczany jest już z wieloma format ami.

SimlabSoft

Twórz niestandardowe 3D Szablony PDF
SimLab Designer jest samodzielną aplikacją używaną do projektowania szablonów, które mogą być używane do eksportu 3D plików PDF, jak również eksportu HTML5 (WebGL).

SimLab Android/iPad Exporter
Eksporter SimLab Android / iPad dla Alibre Design plugin umożliwia użytkownikom Alibre eksportować swoje 3D modele do iPad, iPhone i Andriod. Wtyczka eksportuje modele Alibre 3D w formacie *.zim, natywnym formacie plików SimLab Soft, odczytywanym przez darmową aplikację SimLab CAD Viewer dla iPada / iPhone'a i Androida.

SimLab Collada Exporter
Wtyczka SimLab Collada dla Alibre Design umożliwia użytkownikom eksportowanie ich 3D modeli jako plików Collada (*.DAE).

SimLab DWF Exporter
Wtyczka SimLab DWF dla Alibre Design umożliwia użytkownikom eksportowanie ich 3D modeli do formatu pliku DWF.

SimLab FBX Exporter
Wtyczka SimLab FBX dla Alibre umożliwia użytkownikom eksportowanie ich 3D modeli jako plików FBX.

SimLab OBJ Exporter
Wtyczka SimLab OBJ dla Alibre Design umożliwia użytkownikom eksportowanie ich 3D modeli jako plików OBJ (Wavefront).

SimLab SketchUp Exporter
Wtyczka SimLab SketchUp dla Alibre Design umożliwia użytkownikom eksportowanie ich 3D modeli jako plików SketchUp (SKP).
Copyright ©. Alibre, LLC