Wersja 28 SP1

Uruchomiony: 13 czerwca 2024 r.

Funkcje i ulepszenia

Modelowanie części

Funkcja Lustro -> Lustro

Różne zmiany ciągów znaków w celu zmiany narzędzia Odbicie lustrzane funkcji na narzędzie Odbicie lustrzane w świetle nowej możliwości odbicia lustrzanego geometrii części oprócz jej cech.

Kolor kości psa

Zmodyfikowano kolor kości psa, aby był bardziej kompatybilny z trybem ciemnym.

Modelowanie części

Błąd zagięcia szkicu

Sketch Bend został zmodyfikowany, aby uniknąć zgłaszania błędu w niektórych przypadkach.

Ogólne

Pomoc dla okien domowych

Łącze pomocy okna głównego działa teraz poprawnie.

Motywy kolorystyczne

Rozwiązano różne problemy związane z trybem ciemnym i trybem dla niewidomych.

Ikona wzoru ścieżki

Ikona wzorca ścieżki jest teraz zapamiętywana w wysuwanym menu.

Ulepszenia w rysowaniu

Ponowne łączenie BOM wyrzuciło błąd

Powiązanie istniejącej BOM z rysunkiem może spowodować błąd.
Copyright ©. Alibre, LLC