Formaty plików

Alibre Atom3D Formaty plików

Dlaczego import i eksport mają znaczenie

Jeśli możesz łatwo pracować z wieloma różnymi formatami plików, które są powszechne w Twoim obiegu pracy lub w obiegu pracy innych osób, możesz łatwo udostępniać i używać plików znalezionych w Internecie.

Wiodąca precyzja

Produkty Alibre wykorzystują pakiet do tłumaczenia danych HOOPS, zapewniając wiodącą w branży dokładność tłumaczenia danych w wielu różnych formatach.

Wiele typów plików

Importuj i eksportuj szeroką gamę formatów geometrii nadających się do wykorzystania w niemal każdej innej aplikacji 3D lub 2D - do modelowania, produkcji, dokumentacji lub projektowania kooperacyjnego.

Formaty importu

Formaty zastrzeżone

Solidworks

CAD-Formaty neutralne

STEP, SAT, DWG, DXF, SVG

Formaty eksportu

Formaty zastrzeżone

PDF (2D & 3D)

CAD-Formaty neutralne

STL, STEP, SAT, OBJ, DWG (2D), DXF (2D), SVG
Copyright ©. Alibre, LLC